Pogoji uporabe

Za dostop do te spletne strani in za uporabo gradiva in podatkov na tej spletni strani, veljajo spodaj navedeni pogoji in veljavni zakonski in podzakonski predpisi. Vsako nadaljnje dostopanje in brskanje po vsebini bo pomenilo brezpogojno soglasje z omenjenimi pogoji uporabe, ki so podani brez omejitev, s katerimi se razveljavijo vsi prejšnji pogoji uporabe te spletne strani med uporabnikom in Jadran-galenski laboratorij d.o.o. Podatki o zdravilih in medicinskih pripomočkih, ki jih Jadran-galenski laboratorij d.o.o. objavlja na teh spletnih straneh, služijo izključno kot splošne informacije. Številna od teh zdravil in številni medicinski pripomočki so na voljo izključno na recept, ki ga je izdal zdravnik ali drug usposobljen zdravstveni delavec.

Podatki o zdravilih in medicinskih pripomočkih niso navedeni z namenom zagotavljanja popolnih zdravstvenih informacij ali navodil o uporabi posameznih izdelkov. Za nasvet o vsaki konkretni zdravstveni težavi se obrnite neposredno na svojega zdravnika ali pristojnega zdravstvenega delavca. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ne postavlja diagnoze in ne daje osebnih zdravstvenih nasvetov o bolezni in načinu zdravljenja. Za popolno zdravstveno informacijo o zdravilih na recept se obrnite na svojega zdravnika ali drugega usposobljenega zdravstvenega delavca. Vsebina navodila za uporabo zdravila se lahko v posameznih državah razlikuje. Priporočljivo je, da se pacienti, zdravniki in drugi zdravstveni delavci za posebne informacije in navodila v zvezi z izdelki, ki so registrirani v njihovi državi, obrnejo neposredno na lokalne zdravstvene ustanove in organe, ki izdajajo dovoljenja za promet z zdravili in medicinskimi pripomočki. Poleg tega veljavni zakonski in podzakonski predpisi v številnih državah omejujejo (ali popolnoma prepovedujejo) možnost, da bi Jadran-galenski laboratorij d.o.o. zagotovila informacije in/ali neposredno odgovorila na vprašanja pacientov o zdravilih na zdravniški recept. Vendar pa bo Jadran-galenski laboratorij d.o.o. v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi zagotovila zahtevane informacije in/ali neposredno odgovorila na vprašanja usposobljenih zdravstvenih delavcev.

Uporabniki lahko prosto brskajo po teh spletnih straneh, vendar lahko vsebino, ki je objavljena na njih – vključno z besedilom, slikami, zvočnimi in video »informacijami« – iščejo, prenesejo ali uporabljajo samo za nekomercialno in osebno uporabo. Vsako kopiranje, razmnoževanje, distribucija, sprememba, prenos ali uporaba v komercialne namene je dovoljeno samo z izrecnim pisnim dovoljenjem Jadran-galenski laboratorij d.o.o. Prenos vsebine je dovoljen samo z zadržanjem avtorskih pravic in poudarjenim obvestilom o avtorskih pravicah oziroma opozorilom o drugih pravicah intelektualne lastnine, s katerimi razpolaga Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ali tretje osebe. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je zaščitena – razen če ni drugače navedeno – z avtorskimi in drugimi pravicami intelektualne lastnine, zato je vsaka uporaba, ki odstopa od teh zakonskih pogojev uporabe, dovoljena samo s predhodnim pisnim dovoljenjem Jadran-galenski laboratorij d.o.o. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. s tem izključuje vsako pravno odgovornost za kršitev avtorskih pravic, do katere lahko pride zaradi dostopa do vsebin in uporabe vsebin, nad katerimi obstajajo avtorske pravice tretjih oseb, ki niso povezane z Jadran-galenski laboratorij d.o.o. Poleg prej omenjene omejene pravice uporabe se razume, da uporabniki z dostopom do teh strani z uporabo avtorsko zaščitenih vsebin, ki so v lasti Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ali tretjih oseb, ne pridobijo nobenih avtorskih ali drugih pravic.

Vsa imena izdelkov, objavljena na teh straneh, so zaščitene blagovne znamke v lasti Jadran-galenski laboratorij d.o.o. in/ali tretjih oseb. Na teh straneh so lahko objavljene tudi informacije o patentih, tehnoloških postopkih, izdelkih, procesih in o zaščitenih zaupnih podatkih in informacije o drugih pravicah intelektualne lastnine Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ali tretjih oseb. Razume se, da uporabniki z dostopom do teh strani ne pridobijo pravic do uporabe blagovnih znamk, patentov, poslovnih skrivnosti, tehnoloških postopkov, podatkov o izdelkih, procesov in druge intelektualne lastnine Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ali tretjih oseb.

Čeprav JGL d. d. sprejema ustrezne ukrepe, da so vse objavljene informacije točne in posodobljene, so možne tehnične nenatančnosti in tiskarske napake. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni, popravi ali dopolni objavljene informacije o izdelkih in storitvah. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ne zagotavlja pravice do pritožbe zoper točnost informacij. JGL d. d. ne prevzema nobene pravne odgovornosti za napake ali pomanjkljivosti pri vsebini teh strani. JGL d. d. ne jamči za točnost, popolnost ali uporabnost objavljenih informacij. Uporabnik uporabo teh strani izrecno sprejema na lastno odgovornost. Niti Jadran-galenski laboratorij d.o.o. niti njene povezane družbe ne bodo odgovorne za neposredno, naključno, posledično, posredno ali kazensko odgovornost, ki bi lahko nastala zaradi dostopa do strani in uporabe ali nezmožnosti uporabe teh strani oziroma zaradi kakršne koli napake ali pomanjkljivosti pri vsebini. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ne jamči, da so te strani brez virusov in ne prevzema nobene pravne odgovornosti za škodo na računalniških sistemih ali drugi lastnini uporabnika, ki je posledica dostopa do teh spletnih strani in njihove uporabe in shranjenih vsebin oziroma posledica nalaganja vsebine. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. si pridržuje pravico, da te spletne strani ukine kadar koli, brez predhodnega obvestila in brez kakršne koli odgovornosti.

Razen informacij, ki so opredeljene s pogoji varstva osebnih podatkov, se bo za vsako uporabniško sporočilo ali vsebino, prejeto po elektronski pošti ali na drug način, vključno s podatki, vprašanji, komentarji, predlogi ali podobno, štelo, da ne predstavljajo zaupnih niti varovanih podatkov in da pošiljatelj nad njimi nima avtorskih pravic. Vsa prejeta vsebina uporabnika postane last Jadran-galenski laboratorij d.o.o. in njenih povezanih družb in se lahko uporablja za kateri koli namen, ki vključuje, vendar ni omejen na razmnoževanje, prenos, distribucijo tretjim osebam, objavljanje, predvajanje ali objavljanje na spletnih straneh. Nadalje si Jadran-galenski laboratorij d.o.o. pridržuje pravico do brezplačne uporabe vseh idej, konceptov, znanja, povezanega s postopki in tehnikami, ki jih vsebujejo sporočila uporabnika, za kateri koli namen, ki vključuje, vendar ni omejen na razvoj, proizvodnjo ali marketing izdelkov s pomočjo informacij, ki jih vsebujejo taka sporočila.

Informacij in vsebin, ki so na teh spletnih straneh, ni mogoče šteti za ponudbo ali povabilo za nakup ali naložbo v nobeno drugo premoženje ali pravico. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ni seznanjena z vsebino na spletnih straneh tretjih oseb, ki vsebujejo povezave do teh strani, in ne prevzema nobene odgovornosti za te vsebine ali za vsebine katerih koli drugih povezanih strani. Uporabniki, ki to želijo, se lahko povežejo samo z domačo stranjo Jadran-galenski laboratorij d.o.o. Uporabniki se ne morejo povezati z nobeno drugo stranjo brez predhodnega pisnega dovoljenja Jadran-galenski laboratorij d.o.o. Uporaba in navedba tukaj shranjene vsebine ali dela vsebine na spletnih straneh tretjih oseb sta dovoljeni samo s predhodnim pisnim dovoljenjem Jadran-galenski laboratorij d.o.o. Zaradi potreb uporabnikov lahko te spletne strani vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih oseb. Pogoji uporabe vsebin spletnih strani in politika varstva osebnih podatkov tretjih oseb se lahko razlikujejo od pogojev uporabe osebnih podatkov Jadran-galenski laboratorij d.o.o. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za povezave do spletnih strani tretjih oseb, zlasti pa ne jamči za točnost njihove vsebine oziroma skladnost z zakonom. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. ne odgovarja za kršitve ali malomarnosti pri politiki varstva osebnih podatkov tretjih oseb.

Čeprav Jadran-galenski laboratorij d.o.o. občasno spremlja ali analizira obiske teh strani, razprave, izmenjave, prenos podatkov, oglaševanje in podobno, nima pravne obveznosti za spremljanje obiskov, niti ne daje jamstva ali pravice do pritožbe na njihovo vsebino in ne prevzema odgovornosti za napake, obrekovanja, žaljive izjave, javne napade, malomarnost, lažne informacije, nespodobne, pornografske in vulgarne vsebine, grožnje, razkritje osebnih podatkov ali netočnosti uporabniških vsebin na teh spletnih straneh. Uporabnikom je prepovedano objavljati in distribuirati gradivo in vsebine, ki bi lahko spodbudili ravnanje, ki ima za posledico kazensko in civilno odgovornost ali na drugačen način krši zakon. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. bo v celoti sodelovala s pristojnimi organi in v primeru sodnega naloga razkrila identiteto uporabnika, ki je takšno vsebino ali gradivo objavil na spletnih straneh.

V primeru kršitve pogojev in določil, navedenih v zakonskih pogojih uporabe vsebin na spletnih straneh, si Jadran-galenski laboratorij d.o.o. pridržuje pravico, da nemudoma sprejme vse potrebne ukrepe zoper kršitelja, kršitelju onemogoči dostop do storitev Jadran-galenski laboratorij d.o.o. in kadar koli, brez predhodnega obvestila, odstrani vse informacije, podatke in vsebine, ki jih je objavil kršitelj. Če je zaradi kršitve pogojev, navedenih v pogojih uporabe vsebin na spletnih straneh, Jadran-galenski laboratorij d.o.o. utrpela škodo, ima Jadran-galenski laboratorij d.o.o. pravico, da po svoji presoji od kršitelja zahteva odškodnino za nastalo škodo. Jadran-galenski laboratorij d.o.o. lahko kadar koli in brez obvestila, spremeni ali posodobi pogoje uporabe vsebin na spletnih straneh. Ker so spremembe zavezujoče za uporabnike, vsem obiskovalcem priporočamo, da redno spremljajo vse spremembe pogojev in določil uporabe, ki bodo objavljene na teh straneh. Z registracijo oziroma odprtjem uporabniškega računa na spletni strani JGL.hr se šteje, da je uporabnik v celoti prebral, razumel in soglašal s temi pogoji uporabe. Za tolmačenje, uporabo in pravne učinke pogojev uporabe spletne strani JGL.hr je pristojno pravo Republike Hrvaške, za vse zahtevke in spore, ki lahko nastanejo kot posledica uporabe strani JGL.hr ali v povezavi z njo, pa je stvarno pristojno sodišče na Reki.